Früksiyon sıkma

Friksiyon Sıkma Makinesi

Friksiyon sıkma sert çapak malzemelerin yüksek devir altında susuzlaştırılması, pet malzemelerin üzeride etiket ayrıştırılması,