NEM KURUTMA MAKİNESİ

Tahil-Nem-Kurutma fiyatları

Nem Kurutma Makinesi

Plastik Geri Dönüşüm Nem Kurutma sistemleri

Nem kurutma makinesi, plastik geri dönüşümde nemlerin kurtulması için uygun çözümler sunmaktadır. Bu yöntemle kırma ye yıkama işlemlerinden sonra susuzlaştırma işlemleri yapılmaktadır susuzlaştırma işleminden sonra sıkılan ürünlerin üzerinde nem kalmaktadır, ürünlerin daha kaliteli olması için ürün üzerinde nem kalmaması gerekmektedir, bu nemleri almak için üretilen nem kurutma makinesidir. Toplama alanlarında  depolama nemin ve rutubetinin düzenlenmesi amacıyla ön temizleme sonrası uygulanabilir. Ayrıca ürünler  toplandığında, yükleme öncesi kurutma yapılabilmektedir. Kurutmanın ana amacı ürünleri depolama ve işleme esnasında, rutubetten ve nemden kaynaklanan bozulmanın önüne geçilmesidir. Plastik geridönüşümde  kurutma amacı ise; ürünün işlemeye daha elverişli hale getirilmesidir.Uygulamanın amacı ne olursa olsun sistem  kurutma sürecindeki beklentileri karşılamalıdır. Ürünün hırpalanmadan, özelliklerini değiştirmeden ve enerji verimliliği ilkesinden taviz verilmeden kurutma işlemi tamamlanmalıdır

Hububat ve yağlı tohumlar için kurutma sistemleri

Nem kurutucular, hububat ve yağlı tohumların kurtulması için uygun çözümler sunmaktadır. Bu yöntemle en çok kurutulan ürünler; mısır, buğday, çeltik ve ay çekirdeğidir. Toplama alanlarında hububat ve yağlı tohumların depolama rutubetinin düzenlenmesi amacıyla ön temizleme sonrası uygulanabilir. Ayrıca ürünler tarladan toplandığında, yükleme öncesi kurutma yapılabilmektedir. Kurutmanın ana amacı ürünleri depolama esnasında, rutubetten kaynaklanan bozulmanın önüne geçilmesidir. Yağlı tohumlardaki kurutma amacı ise; ürünün işlemeye daha elverişli hale getirilmesidir.

Uygulamanın amacı ne olursa olsun sistem  kurutma sürecindeki beklentileri karşılamalıdır. Ürünün hırpalanmadan, özelliklerini değiştirmeden ve enerji verimliliği ilkesinden taviz verilmeden kurutma işlemi tamamlanmalıdır. Hububat işleyenler için, kurutma işlemine harcanan enerjinin maliyeti en önemli unsurlardan biridir. Bazen ürün rutubeti %30 seviyelerine çıkabilmekte ve kurutma işlemi için harcanacak  enerji maliyeti çok daha önemli hale gelmektedir.

Temizleme, boyutlama ve aspirasyon sistemleri 

Hububat işleme tesislerinde ürün temizleme ve sınıflandırma her zaman önemli bir işlem olmuştur. Buradaki amaç; ürünün depolama süresini uzatmak ve ürün kalitesini artırmaktır. Bu işlem;  üründeki hastalıkları engeller, ürün işleme tesisinin verimliliğini artırır ve ürün güvenilirliğini sağlar.

Yüksek kapasite

 Uzun kullanım süresi

 Yüksek işlem güvenilirliği

 Kolay hava akış ayar