Ajitator Mikser

KULLANIM ALANLARI

Ağır hizmet gücü ile donatılmış ajitatör mikser makineleri endüstriyel ağır şartlara sahip ürünlerin düşük devirlerde yoğun ve homojen bir şekilde karışımının gerekli olduğu tüm alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün servis faktörlü ve kuvvetli motor-redüktör yapısı ile en ağır şartlarda bile zorlanmadan homojen karışımı çok rahat bir şekilde sağlamaktadır. Genelde kimya üretim sanayisinde karıştırıcı olarak yüksek tonajlı mikser makineleri olarak tercih edilmektedir.

TASARIM

Karıştırma işlemi esnasında karıştırma kanatlarının yüksek momentle karışımı gerçekleştirecek şekilde seçimi yapılmış motor-redüktör grubunun yanı sıra, mikser makinesinin güçlü yapısı ve karıştırma kanatlarının dizaynı, zor karışım koşullarını çok basit bir hale indirgemektedir. Karışım tankının alt ve üst noktasından yapılan ayrı ayrı yataklama ile karıştırma milinin mukavemeti arttırılmıştır. Sökülüp takılabilir yapısı ile karıştırma mili kanatları kolay kurulum ve bakım olanağı sağlamaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Karıştırma mili üzerinde karıştırma tankının cidarına kadar uzanan efektif ve homojen karışım sağlayan özel açılarla yerleştirilmiş kanatlar bulunmaktadır. Bu kanatların uçlarında kanatlara göre daha geniş yüzeye sahip mukavemeti yüksek özel elastik paletleri ile harmanlama çok daha etkili hale getirilmiştir. Karıştırma mili üzerindeki kanat yapıları, karıştırılacak ürüne göre değişiklik gösterebilir.